مقایسه کالا ۰

شما آیتمی برای مقایسه ندارید.

سبد خرید ‎۰ تومان

شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.

۲۳۲۸ ۰۲۱
Return to Previous Page

پنکه ایستاده

‎۵۹۵٬۰۰۰ تومان

توان میزان صدا ریموت کنترل

‎۴۵۰٬۰۰۰ تومان

توان تعداد حالات تنظیم متراژ

‎۴۵۰٬۰۰۰ تومان

توان تعداد حالات تنظیم میزان صدا

‎۳۹۵٬۰۰۰ تومان

توان دور در دقیقه تعداد حالات تنظیم

‎۲۷۵٬۰۰۰ تومان

توان دور در دقیقه تعداد حالات تنظیم

‎۱۹۵٬۰۰۰ تومان

توان تعداد دور در دقیقه تعداد حالات تنظیم

‎۱۳۵٬۰۰۰ تومان

توان تعداد دور در دقیقه تعداد حالات تنظیم