غذاساز

مشاهده به صورت مشبک لیست

66 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. مخزن تفاله آبمیوه گیری GPJ 600
  ‎108,000 تومان
 2. درب پارچ مخلوط کن GBL 800 میگل
  ‎108,000 تومان
 3. تیغه پارچ به همراه کوپلینگ مخلوط کن GBL 800 میگل
  ‎216,000 تومان
 4. تیغه همزن کامل غذاساز دستی GHB 801
  ‎460,000 تومان
 5. آب مرکبات گیری GCS 90 میگل
  ‎1,500,000 تومان
 6. همزن دستی GHM 300 میگل
  ‎1,500,000 تومان
 7. خردکن GCH 400 میگل
 8. خردکن GCH 490 میگل
  ‎1,700,000 تومان
 9. آسیاب برقی GEG 200 میگل
  ‎1,700,000 تومان
 10. همزن کاسه‌دار GMB 250 میگل
  ‎1,900,000 تومان
 11. آب مرکبات گیری GCS 160 میگل
  ‎3,200,000 تومان
 12. آب میوه گیری GPJ 180 میگل
  ‎3,900,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

66 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی