غذاساز

مشاهده به صورت مشبک لیست

62 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. آب مرکبات گیری GCS 160 میگل
  ‎2,900,000 تومان
 2. همزن کاسه‌دار GMB 250 میگل
  ‎1,700,000 تومان
 3. همزن کاسه دار GMB 251 میگل
  ‎2,200,000 تومان
 4. همزن دستی GHM 300 میگل
  ‎980,000 تومان
 5. آب مرکبات گیری GCS 90 میگل
  ‎1,500,000 تومان
 6. خردکن GCH 400 میگل
  ‎1,500,000 تومان
 7. تیغه همزن کامل غذاساز دستی GHB 801
  ‎460,000 تومان
 8. محور چرخان موتور GFP 800
  ‎108,000 تومان
 9. آسیاب برقی GEG 200 میگل
 10. غذاساز GFP 700 میگل
 11. مخلوط کن GBL 800 میگل
 12. مخلوط کن GBL 1600 میگل
مشاهده به صورت مشبک لیست

62 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی