مقایسه کالا ۰

شما آیتمی برای مقایسه ندارید.

سبد خرید ‎۰ تومان

شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.

۲۳۲۸ ۰۲۱
Return to Previous Page

پنکه

‎۹۸۰٬۰۰۰ تومان

توان تعداد حالات تنظیم تعداد دور در دقیقه

‎۹۸۰٬۰۰۰ تومان

توان میزان صدا ریموت کنترل

‎۸۵۰٬۰۰۰ تومان

توان تعداد حالات تنظیم میزان صدا

‎۸۵۰٬۰۰۰ تومان

توان تعداد حالات تنظیم متراژ

‎۷۹۰٬۰۰۰ تومان

توان دور در دقیقه تعداد حالات تنظیم

‎۴۵۰٬۰۰۰ تومان

توان دور در دقیقه تعداد حالات تنظیم

‎۳۹۰٬۰۰۰ تومان

توان تعداد دور در دقیقه تعداد حالات تنظیم