لوازم جانبی پخت و پز

مشاهده به صورت مشبک لیست

237 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. ظرف برنج بخارپز SC 500
  ‎25,000 تومان
 2. ظرف جمع آوری چکه بخارپز SC 500
  ‎25,000 تومان
 3. صفحه چکه گیر بخارپز SC 380
  ‎40,000 تومان
 4. درب بخارپز SC 500
  ‎40,000 تومان
 5. ظرف پخت بخارپز SC 300
  ‎40,000 تومان
 6. درب تخم مرغ پز EB 700
  ‎40,000 تومان
 7. سبد بخارپز پلوپز RC 90
  ‎50,000 تومان
 8. کابل برق زودپز PC 605
  ‎60,000 تومان
 9. کابل برق پلوپز GRC 830
  ‎72,000 تومان
 10. درب پلوپز RC 154
 11. سوپاپ زودپز PC 606
  ‎80,000 تومان
 12. گریل پایه کوتاه هواپز CO 800
  ‎80,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

237 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی