نوشیدنی های گرم

مشاهده به صورت مشبک لیست

8 آیتم ها

در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. چای ساز GTS 220
  ‎1,950,000 تومان
 2. چای‌ساز ایستاده GTS 070 میگل
  ‎2,800,000 تومان
 3. چای ساز سماوری GTS 301 میگل
  ‎3,500,000 تومان
 4. چای‌ساز ایستاده GTS 290 میگل
  ‎4,200,000 تومان
 5. چایساز سماوری GTS 331 میگل
  ‎5,200,000 تومان
 6. کتری برقی GEK 250 میگل
 7. اسپرسوساز میگل مدل GEM 190
 8. اسپرسوساز میگل مدل GEM 120
مشاهده به صورت مشبک لیست

8 آیتم ها

در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی