غذاساز

مشاهده به صورت مشبک لیست

49 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. دستگیره سمت چپ آب میوه گیری MPJ 50
  ‎40,000 تومان
 2. دستگیره سمت راست آبمیوه گیری MPJ 50
  ‎40,000 تومان
 3. درب کاسه همزن HMB 502
  ‎60,000 تومان
 4. درب طلقی آب مرکبات گیر MCS 100
  ‎60,000 تومان
 5. ناودونی آب مرکبات گیری MCS 100
  ‎70,000 تومان
 6. واشر درب خردکن MFP 71
  ‎72,000 تومان
 7. مخزن آبمیوه آبمیوه گیری PJ 351
  ‎90,000 تومان
 8. تفاله گیر آب مرکبات گیریMCS 100
  ‎90,000 تومان
 9. تفاله گیر مرکبات‌گیری MCS 40
  ‎90,000 تومان
 10. مقر تفاله آب مرکبات گیر CS 197
  ‎110,000 تومان
 11. ناودونی بدون چکه گیر آب میوه گیری MPJ 50
  ‎140,000 تومان
 12. درپوش مخزن خردکن MFP 71
  ‎150,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

49 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی