حرارتی،برودتی و تصفیه

مشاهده به صورت مشبک لیست

64 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. درب مخزن آب رطوبت ساز AH 100
  ‎20,000 تومان
 2. مهره نگهدارنده پروانه پنکه EF 5511
  ‎30,000 تومان
 3. مهره نگهدارنده توري عقب پنکه EFD 3510
  ‎30,000 تومان
 4. فيلتر استوانه اي رطوبت ساز AH 400
  ‎50,000 تومان
 5. توری جلوی پنکه EF 405
  ‎216,000 تومان
 6. فیلتر پلی پروپیلن تصفیه آب WP 103 فلر
  ‎240,000 تومان
 7. میله تنظیم ارتفاع پنکه EF 401
  ‎276,000 تومان
 8. فیلتر کربن اول تصفیه آب WP 103 فلر
  ‎360,000 تومان
 9. فیلتر کربن دوم تصفیه آب WP 103 فلر
  ‎360,000 تومان
 10. فیلتر اولترافیلتراسیون تصفیه آب WP 103 فلر
  ‎1,300,000 تومان
 11. سر ولوم هیتر HFC 201
 12. پيچ ميله تنظيم ارتفاع پنکه EF 5001
مشاهده به صورت مشبک لیست

64 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی