پخت و پز

مشاهده به صورت مشبک لیست

377 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. واشر ميانى درب مخزن بزرگ خردكن CH 402
  ‎20,000 تومان
 2. ظرف برنج بخارپز SC 500
  ‎25,000 تومان
 3. ظرف جمع آوری چکه بخارپز SC 500
  ‎25,000 تومان
 4. یک جفت چنگک سيخ جوجه گردان آون برقی EO 230
  ‎30,000 تومان
 5. توری پخت آون برقی EO 070
  ‎35,000 تومان
 6. صفحه چکه گیر بخارپز SC 380
  ‎40,000 تومان
 7. درب بخارپز SC 500
  ‎40,000 تومان
 8. ظرف پخت بخارپز SC 300
  ‎40,000 تومان
 9. دستگیره جوجه گردان آون برقی EO 230
  ‎40,000 تومان
 10. دستگیره سینی پخت آون برقی EOFR 502
  ‎40,000 تومان
 11. درب تخم مرغ پز EB 700
  ‎40,000 تومان
 12. یک جفت چنگک سيخ جوجه گردان آون برقی EO 260
  ‎48,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

377 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی