لوازم جانبی ساندویچ ساز و گریل

مشاهده به صورت مشبک لیست

73 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. سیخ پهن کباب پز BQG 4000
  ‎50,000 تومان
 2. ضامن درب ساندویچ ساز میگل مدل GSM 200
  ‎60,000 تومان
 3. سینی خرده نان توستر میگل مدل GTO 80
  ‎70,000 تومان
 4. شعله پخش کن رف کناري BQG 270
  ‎70,000 تومان
 5. رف کناری کباب پز BQG 270
  ‎85,000 تومان
 6. صفحه گریل CG 600
  ‎170,000 تومان
 7. رف کناری چوبی کباب پز BQG 170
  ‎192,000 تومان
 8. رف شعله کناری کباب پز BQG 270
  ‎200,000 تومان
 9. صفحه پخت گریل CG 134
  ‎220,000 تومان
 10. صفحه پخت بالای گریل CGH 200
  ‎250,000 تومان
 11. صفحه پخت پایین گریل CGH 200
  ‎250,000 تومان
 12. سینی چکه گیر روغن گریل CGH 100
مشاهده به صورت مشبک لیست

73 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی