لوازم جانبی ساندویچ ساز و گریل

مشاهده به صورت مشبک لیست

73 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. صفحه بالایی ساندویچ ساز SM 720
  ‎200,000 تومان
 2. صفحات گریل بالا و پایین ساندویچ ساز SM 8761
  ‎120,000 تومان
 3. صفحه پخت بالای گریل CGH 200
  ‎250,000 تومان
 4. صفحه پخت پایین گریل CGH 200
  ‎250,000 تومان
 5. صفحه گریل CG 600
  ‎170,000 تومان
 6. صفحه پخت گریل CG 134
  ‎220,000 تومان
 7. سیخ جوجه کباب پز BQG 4000
  ‎50,000 تومان
 8. سیخ پهن کباب پز BQG 4000
  ‎50,000 تومان
 9. رف کناری چوبی کباب پز BQG 170
  ‎85,000 تومان
 10. شعله پخش کن رف کناري BQG 270
  ‎70,000 تومان
 11. رف شعله کناری کباب پز BQG 270
  ‎200,000 تومان
 12. رف کناری کباب پز BQG 270
  ‎85,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

73 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی