لوازم جانبی همزن

مشاهده به صورت مشبک لیست

103 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. درب کوچک کاسه ماشین آشپزخانه KM 600
  ‎30,000 تومان
 2. درب کاسه همزن HMB 502
  ‎60,000 تومان
 3. کوبه غذاساز دستی HM 800
  ‎70,000 تومان
 4. سری تخم مرغ زن همزن دستی HMH 400
  ‎70,000 تومان
 5. سری تخم مرغ زن غذاساز دستی HM 810
  ‎70,000 تومان
 6. پیمانه مدرج همزن کاسه دار KM 400
  ‎100,000 تومان
 7. همزن کامل غذاساز دستی HM 230
  ‎100,000 تومان
 8. سری خمیرزن همزن کاسه دار GMB 300
  ‎100,000 تومان
 9. سری خمیرزن با چرخ دنده همزن کاسه دار GMB 300
  ‎100,000 تومان
 10. سری خمیرزن ماشين آشپزخانه HMH 800
  ‎140,000 تومان
 11. سری همزن ماشين آشپزخانه HMH 800
  ‎180,000 تومان
 12. سري همزن کاسه دار KM 400
  ‎180,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

103 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی