نوشیدنی های گرم

مشاهده به صورت مشبک لیست

24 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. چای ساز GTS 220
  ‎1,950,000 تومان
 2. چای‌ساز ایستاده GTS 070 میگل
  ‎2,800,000 تومان
 3. چای‌ساز ایستاده GTS 070 WP/BKP میگل
  ‎2,800,000 تومان
 4. چای ساز سماوری GTS 301 WP/BKP میگل
  ‎3,500,000 تومان
 5. چای ساز سماوری GTS 301 میگل
  ‎3,500,000 تومان
 6. چای‌ساز ایستاده GTS 112 میگل
  ‎3,700,000 تومان
 7. چای ساز سماوری GTS 305 میگل
  ‎3,900,000 تومان
 8. چای ساز سماوری GTS 305 WP/BKP میگل
  ‎3,900,000 تومان
 9. چای‌ساز ایستاده GTS 112 میگل
  ‎4,700,000 تومان
 10. چایساز سماوری GTS 331 میگل
  ‎5,200,000 تومان
 11. قهوه فرانسه‌ساز GCM 900 میگل
 12. چای‌ساز ایستاده GTS 090 میگل
مشاهده به صورت مشبک لیست

24 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی