غذاساز

مشاهده به صورت مشبک لیست

121 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. سری لیمو آبی رنگ آب مرکبات گیر KS 407
  ‎90,000 تومان
 2. سری گوشکوب برقی همزن ایستاده KM 400
  ‎280,000 تومان
 3. پیمانه شکرریز مخلوط کن KF 1400 CG
  ‎40,000 تومان
 4. پیمانه شکرریز مخلوط کن KF 1400 EG
  ‎40,000 تومان
 5. سري همزن کاسه دار KM 400
  ‎180,000 تومان
 6. مخزن خردکن همزن کاسه دار KM 400
  ‎216,000 تومان
 7. مهره گلویی چرخ گوشت KMG 1200
  ‎80,000 تومان
 8. سینی گوشت چرخ گوشت KMG 1200
  ‎80,000 تومان
 9. پیمانه مدرج همزن کاسه دار KM 400
  ‎100,000 تومان
 10. سری همزن سمت راست همزن کاسه دار KF 350
  ‎55,000 تومان
 11. درب آسیاب KG 30
  ‎120,000 تومان
 12. سری لیمو زرد رنگ آب مرکبات گیر KS 407
  ‎90,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

121 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی