حرارتی،برودتی و تصفیه

مشاهده به صورت مشبک لیست

31 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. چرخ کامل رادیاتور TRD 1025
  ‎150,000 تومان
 2. فیلتر کربن تصفیه هوای DAP 130
  ‎192,000 تومان
 3. پیش فیلتر تصفیه هوای DAP 70
  ‎192,000 تومان
 4. فیلتر هپا تصفیه هوای DAP 130
  ‎768,000 تومان
 5. فیلتر هپا-کربن فعال تصفیه هوای AC 230
  ‎948,000 تومان
 6. فیلتر هپا-کربن فعال تصفیه هوای AC 75
  ‎948,000 تومان
 7. فیلتر هپا-کربن تصفیه هوای AC 100 و AC 150
  ‎948,000 تومان
 8. پیش فیلتر کربن تصفیه هوا DAP 1030
 9. فیلتر کربن تصفیه هوا DAP 70
 10. مهره نگهدارنده پروانه پنکه VLP 400 R
 11. مهره نگهدارنده توری عقب پنکه VLP 400 R
 12. چرخ تکی رادیاتور KH 770920 B
مشاهده به صورت مشبک لیست

31 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی