حرارتی،برودتی و تصفیه

مشاهده به صورت مشبک لیست

99 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. فیلتر هپا-کربن فعال تصفیه هوای AC 230
  ‎670,000 تومان
 2. فیلتر هپا-کربن فعال تصفیه هوای AC 75
  ‎670,000 تومان
 3. پروانه پنکه EFM 400
  ‎140,000 تومان
 4. چرخ کامل رادیاتور TRD 1025
  ‎150,000 تومان
 5. چرخ کامل رادیاتور KH 770920 B
  ‎150,000 تومان
 6. مهره نگهدارنده توري عقب پنکه EFD 3510
  ‎30,000 تومان
 7. میله تنظیم ارتفاع پنکه EF 401
  ‎200,000 تومان
 8. فیلتر کربن تصفیه هوای DAP 130
  ‎65,000 تومان
 9. فيلتر استوانه اي رطوبت ساز AH 400
  ‎50,000 تومان
 10. درب مخزن آب رطوبت ساز AH 100
  ‎20,000 تومان
 11. پیش فیلتر تصفیه هوای DAP 70
  ‎192,000 تومان
 12. مهره نگهدارنده پروانه پنکه EF 5511
  ‎30,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

99 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی