فروشگاه پردیس دو :

آدرس
بازار پردیس ۲ – غرفه ۹۵ و ۹۶ – فروشگاه دلونگی و فلر ساعات بازدید از فروشگاه : ۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰ – ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰
شمـاره تماس فروشگاه پردیس 2:
۴۴۴۵۶۳۳۹ – ۰۷۶