فروشگاه میکامال:

آدرس
جزیره کیش ، بلوار فردوسی ، میدان آبشار ، مرکز خرید و تفریح میکامال ، ورودی درب A ، طبقه همکف ، غرفه 301 & 302
شمـاره تماس فروشگاه میکامال:
۴۴۴۸۶۷۶۵ – ۰۷۶
۴۴۴۸۶۷۶۶ – ۰۷۶