فروشگاه مرجان :

آدرس
بازار مرجان کیش – غرفه ASP1 ۱۷۷۸ – فروشگاه دلونگی و میگل ساعات بازدید از فروشگاه : همه روزه صبح‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۳:۳۰ و بعدازظهرها از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۳۰
شمـاره تماس فروشگاه مرجان:
۴۴۴۶۶۳۳۸ – ۰۷۶