نکات مهم در هنگام تحویل سفارش

ر هنگام تحویل گرفتن سفارش از مامور پست شکل ظاهری جعبه و نوع بسته بندی را بررسی نموده و در صورت مشاهده هر گونه خدشه ( وجود سوراخ و پارگی ، باز بودن درب جعبه ، تغییر شکل نامتعارف کارتن ، شنیده شدن صدای شکستنی و خیس بودن جعبه کالا ) از تحویل گرفتن آن اکیدا خودداری نمایید ، توجه نمایید در صورت تحویل گرفتن کالا و یا امضاء رسید سفارش تمامی مسئولیت آن بر عهده کاربر خواهد بود .

ر صورتی که آسیب دیدگی کالای سفارش داده شده در زمان تحویل قابل مشاهده و محرز باشد ، لطفا از دریافت محموله جدا خودداری نمایید تا جهت بررسی به شرکت سنجه کیش بازگردانده شود.

هر سفارش حداقل شامل یک بسته ( کالا ) تا چندین کالا یا بسته خواهد بود ، در زمان تحویل سفارش از مامور پست تعداد کالاهای سفارش داده شده و نوع آن بررسی نموده و تمامی آنها را بررسی نموده و سپس تحویل بگیرید .

ر صورت تجمیع کالاهای شما ( چند کالا درون یک کارتن بزرگتر قرار خواهد گرفت ) از پلمپ بودن و باز نشدن چسب و تسمه های آن اطمینان حاصل نموده ، کارتن بزرگ را باز نمایید و یک به یک بسته های درون آن را طبق سفارش خود تحویل بگیرید .